предстоящ

предстоящ
прил. - бъдещ, иден, идущ, следващ, близък, скорошен, подлежащ, пряк, непосредствен, предварителен, предшествуващ, евентуален, възможен, допустим, неминуем
прил. - навременен, актуален, наложителен
прил. - очакван, предчувствуван, предвкусван, вероятен
прил. - идващ, приближаващ, насрещен
прил. - настъпващ

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • Маневры морские — МАНЕВРЫ МОРСКІЕ, имѣютъ своимъ назначеніемъ провѣрку боев. подготовки флота, въ широк. значеніи слова. Ближайш. обр. они д. служить выясненію недостатковъ матер. части, познаній, выносливости и др. качествъ личн. состава, цѣлесообр сти плановъ… …   Военная энциклопедия

  • Тяжела шапка Мономаха — Тяжела шапка Мономаха. Ср. 26 го января 1861 г. Государь... въ соединенномъ собраніи комитета министровъ и главнаго комитета по крестьянскому дѣлу... приглашалъ своихъ ближайшихъ совѣтниковъ, откинувъ личные интересы и взгляды, дѣйствовать… …   Большой толково-фразеологический словарь Михельсона (оригинальная орфография)

  • актуален — прил. нов, настоящ, навременен, съвременен, модерен прил. предстоящ, неотлагателен, належащ, наложителен, насъщен, насъщ, действителен прил. злободневен, текущ, злоба на деня, животрептящ прил. важен, съществен …   Български синонимен речник

  • близък — прил. съседен, доближен, приближен, близолежащ, непосредствен, недалечен прил. ближен, свой, роднина, роден, родствен, кръвен, рожден, сродник прил. интимен, приятелски, фамилиарен прил. доверен, верен, привързан прил. предстоящ, скорошен,… …   Български синонимен речник

  • бръз — прил. бърз, чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • бъдещ — прил. иден, идущ, утрешен, предстоящ, следващ прил. евентуален, очакван, възможен, вероятен, проектиран, неопределен прил. идващ, настъпващ, приближаваш, бъден прил. предчувствуван, предвкусван, близък …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • вероятен — прил. правдоподобен, възможен, предполагаем, допустим, хипотетичен, бъден, евентуален, очакван прил. бъдещ, предстоящ, предчувствуван, предвкусван, близък прил. непредвиден, проблематичен …   Български синонимен речник

  • идващ — гл. настъпващ, приближаваш, идущ, бъден, бъдещ гл. предстоящ, приближаващ, насрещен …   Български синонимен речник

  • иден — прил. идещ, бъдещ, бъден, утрешен, следващ, следен, идущ, нов прил. настъпващ, предстоящ …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”